top of page

Privatumo politika

UAB Perlukas (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytojas. Šia privatumo politika mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis šia interneto svetaine. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.
 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB Perlukas

Juridinio asmens kodas: 304392548

Adresas: Trakų raj., Onuškio sen., Ponykščių k., LT-21230

El. paštas: Lukas@AutoMotoParkas.lt


 

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.
 

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
 

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

- jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pavyzdžiui, pildydami registracijos formą mūsų bendrovėje fiziškai, skambindami mums, užsisakydami naujienlaiškį, ar kitais būdais patys susiekdami su mumis);

- informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje (slapukų ir panašių technologijų pagalba), lankantis mūsų socialinėse paskyrose Facebook, Instagram, Youtube);

- tam tikrais atvejais mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų artimųjų/pažįstamų, kurie per mūsų svetainę perka jums dovaną, mūsų partnerių, kurie teikia paslaugas jums arba mums, per Linkedin socialinį tinklą, jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

- jūs pateikiate savo duomenis siekdami gauti informaciją apie mūsų paslaugas/produktus/ partnerius;

- jūs atvykstate pas mus ir perkate mūsų paslaugas ar naudojatės mūsų pramogomis;
- prieš pradedant naudotis bet kuria ūsų pramoga jūs užpildote specialią formą "Prašymas linksmintis" kur jūs pateikiate informaciją apie save;

- užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;

- dalyvaujate apklausose.

 

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

- pateikiate užklausas per mūsų socialinių tinklų paskyras;

- naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);

- darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame.

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šioje privatumo politikoje. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.

 

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus mes tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

- informaciją, kuri būtina siekiant jums suteikti mūsų paslaugas/produktus;

- informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose;

- informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums;

- informaciją, reikalingą nustatyti tapatybę;

- puslapio lankytojo naršymo mūsų svetainėje informaciją;

- susistemintą informaciją apie visų puslapio lankytojų naudojimosi puslapiu įpročius;

- informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį;
- informacija, kurią užpildote prieš prasidedant pramogoms ar atliekant mūsų paslaugas.
 

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pavyzdžiui:

- Paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią jūsų informaciją: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefonas, mokėjimo būdo duomenys, dovanos gavėjo (vardas, pavardė, el. paštas, mobilus tel., adresas), vairuotojo pažymėjimo numeris, arba ID kortelės numeris.

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

 - jūsų vardas, pavardė, adresas, telefonas, pašto adresas.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registracijos formoje), tačiau tokiu atveju negalėsime arba ne pilnai galėsime suteikti jums mūsų siūlomas paslaugas.

 

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

- Paslaugų ir prekių užsakymų administravimas.

- Mūsų valdomų tinklalapių lankytojų registravimas interneto puslapyje ir užsiregistravusių lankytojų prisijungimo identifikacija, siekiant suteikti galimybę mūsų tinklalapio registruotiems lankytojams internetu įsigyti dovanų kuponus mūsų teikiamų paslaugų.

- Informavimas susijęs su Jūsų prašymu dėl paslaugų, partnerių arba prekių.

- Rinkodaros tikslu*, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, nuolaidas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas kiek tai leidžia įstatymai), siųsti naujienlaiškius, sveikinti klientus valstybinių ir asmeninių švenčių progomis, suteikti galimybę klientams dalyvauti mūsų organizuojamuose žaidimuose, konkursuose.

- Mūsų klientų lojalumo programų vystymo tikslais, siekiant pasiūlyti mūsų/partnerių (prekybos centrų) ar jų interneto puslapio lankytojams galimybę dalyvauti organizuojamuose žaidimuose, loterijose, taip pat siekiant pateikti nuolatiniams lankytojams/klientams specialius pasiūlymus bei suteikti papildomas nuolaidas, taip pat pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus.

- Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

- Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje, nagrinėti klientų užklausimus ir pretenzijas.

⃰ Informuojame, kad mes turime teisę savo klientams arba asmenims užsiregistravusiems mūsų svetainėje siųsti reklaminę informaciją apie kitus panašius savo produktus ar paslaugas, o jūs turite teisę dabar, arba bet kuriuo metu vėliau atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu: Lukas@AutoMotoParkas.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.
 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

- Teisės aktų reikalavimų vykdymas;

- Sutarties su jumis vykdymas;

- Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;

- Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

 

Elektroninio pašto duomenys, kurie yra pateikiami formuojant pirkimo krepšelį, yra naudojami klientų aptarnavimo kokybės tikslu – t.y. pradėjus ir nebaigus pildyti krepšelio, vieną kartą išsiunčiamas priminimo el. laiškas. Neatnaujinus pirkimo per 10  dienų , visi pirkimo krepšelio duomenys, įskaitant el. paštą, yra sunaikinami. 

Tikslai, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami žemiau.


#1
Tikslas:

Paslaugų ir prekių užsakymų administravimas

 
Teisinis pagrindas:

Sutarties su jumis vykdymas

Teisės aktų reikalavimų vykdymas
 

Asmens duomenys:

Vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas, adresas, ar dovanos pirkėjas ir gavėjas tas pats asmuo, dovanos gavėjo (vardas, pavardė, el. paštas, mobilus tel., adresas), kita informacija, mokėjimo būdo informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu

#2
Tikslas:

Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje, nagrinėti klientų užklausimus ir pretenzijas.

 
Teisinis pagrindas:

Teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Teisinis interesas - gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.
 

Asmens duomenys:

Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šioje privatumo politikoje.

 

#3
Tikslas:

Paslaugų/prekių/pramogų kokybiškam suiteikimui.

 
Teisinis pagrindas:

Sutarties su jumis vykdymas

Teisės aktų reikalavimų vykdymas
 

Asmens duomenys:

Vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas, vairuotojo pažymėjimo numeris arba ID kortelės numeris, gimimo data

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis. (Tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?
 

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

- Bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas;

- Teisėsaugos institucijoms;

- Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.
 

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?
 

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

- Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).

- Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).

- Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).

- Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).

- Teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).

- Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).

- Teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus (teisė nesutikti).

- Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti parašę mums šiuo adresu Lukas@AutoMotoParkas.lt.

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šios privatumo politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: UAB Perlukas

Adresas: Trakų raj., Onuškio sen., Ponykščių k., LT-21230

El. Paštas: : Lukas@AutoMotoParkas.lt

bottom of page