AMP Ralio Parkas

Net 12 km greičio ruožas

AMP Ralio parkas turi daug įvairių posūkių, keletas iš jų- visiškai „akli“. Parke esant vienam lenktyninkui, galima važiuoti kur ir kaip norite, nes yra daug sankryžų. Protingai susirašius savo stenogramą galima pasiruošti greičio ruožą iki 12 km. Trasos danga yra prižiūrima ir po kiekvienos sesijos išlyginama.

Taisyklės

 • Automobiliai:  Apribojimų nėra. Techniškai tvarkingi – su tvarkingom išmetimo sistemomis ir be tepalo nutekėjimo.
 • Padangos: Galima naudoti visų tipų padangas išskyrus “autokroso”. Dygliuotas padangas galima naudoti tik esant minusinei temperatūrai.
 • AMP Ralio Parkas: Greičio apribojimų nėra. Automobilių skaičius parke neribojimas. Parko nuoma skaičiuojama nuo automobilių kiekio.
 • Užsirezervavus parką, jis skiriamas tik vienai komandai/ekipažui.
 • Saugumas:
  Visi važiuotojai privalo važiavimo metu būti su šalmais.
  Elgtis atsakingai.
  Automobiliu gali važiuoti tik 2 žmonės.

Auto Moto Parko valdytojas pasilieka teisę keisti taisykles arba uždaryti parką esant neįprastoms oro sąlygoms (sausra/liūtys/vėjo kryptis)

Piktavališkai nusižengus taisyklėms automobiliui bus nebeleidžiama tęsti tos dienos važiavimus.

Kliento priesaika

Aš užsiregistravęs ir atvykęs į Auto Moto Parko zoną suprantu, kad atvykau į padidintos rizikos zoną. Tai darau savo noru, niekeno neverčiamas.

 • Neturėsiu pretenzijų Auto Moto Parko savininkams ir čia dirbančiam personalui dėl savo technikos gedimų ar kitų nelaimingų atvejų.
 • Elgsiuos saugiai – saugosiu save ir kitus
 • Esu apsidraudęs
 • Auto Moto Parko ralio parke važiuojant dėvėsiu tam pritaikytą šalmą
 • Automobilis kuriuo važiuosiu techniškai tvarkingas (nėra skysčių nutekėjimų)
 • Sąmoningai neteršiu gamtos

Visos aukščiau išvardintos sąlygos ir tvarka man suprantama ir besąlygiškai jos laikysiuos.

Išankstinė registracija telefonu +370 612 22492 arba Lukas@AutoMotoParkas.lt